Tips - så skyddar du ditt företag

För att förhinda att någon "tar över" ditt boalg finns det flera saker du kan göra. Både Bolagsverket och Skatteverket har tips och råd.

Se till att ha en mail-adress kopplad till ditt företag på Bolagsverket och verksamt.se. Då får du direkt ett meddelande om någon anmält någon ändring och du kan agera om det inte är du som gjort ändringen.

På Skattevkert.se kan du också logga in och spärra ändringar via blankettet. Det innebär att alla ändringar av ditt företag bara kan göras via deras e-tjänster av dig som firmatecknare. Har du inte möjliget att använda e-tjänsterna så går det fortfarande att anmäla ändringar på blankett, men Skatteverket har då infört en fördröjning, så att det först hinner skickas ett meddelande till dig om anmäld ändring. Därmed kan du hinna agera om det inte är du som anmält ändringen. 

2021-07-15 11:56