Personuppgiftspolicy (GDPR)

Skapad 2018-06-21

GN Ekonomitjänster i Skänninge AB, 559163-2202, värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. GN Ekonomitjänster i Skänninge AB (nedan kallad GN) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras samt hur du kan kontakta oss.

 

Hantering av personuppgifter

Vi registrerar och lagrar information i vårt kundregister. Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer när du kontaktar oss via vår hemsida eller beställer våra tjänster via telefon eller mail eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss. I och med att du lämnar uppgifterna ger du samtycke till att uppgifterna registreras. Uppgifterna används i syfte att säkerställa avtalsuppfyllnad.

GN behandlar och noterar inga känsliga personuppgifter om dig. Vi behandlar bara de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla avtal med våra kunder och leverantörer. Syftet är att kunna erbjuda och sälja våra tjänster till nya och gamla kunder.  Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Utöver detta använder vi så kallade cookies. Vi sparar ingen personlig information via cookies och informationen om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies.

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor.

 

Ändamål för personuppgiftsbehandlingen

GN behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

  • För att fullgöra beställningar av produkter och tjänster.
  • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
  • För att skicka dig information via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.
  • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Personuppgiftsbiträden

I de fall vi använder oss av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan utan ditt samtycke.

Då vi själva säljer tjänster som gör att vi agerar personuppgiftsbiträde så ser vi alltid till att vi har ett gällande personuppgiftsbiträdesavtal med våra kunder.

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Innan vi behandlar personuppgifter gör vi en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service.

Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att GN, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via epost med erbjudanden i egen regi. Vi kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om GN anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande GN.

GN kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke eller tills ändamålen med behandlingen upphör. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss. Om du vill få uppgifter rättade eller raderade så kan du begära detta skriftligt till oss:

GN Ekonomitjänster i Skänninge AB, Riddarvägen 6, 596 31  SKÄNNINGE

Mail: info(at)gnekonomitjanster.se

Telefon: 076-805 13 84