Skattereduktion 3,9%

Skattereduktion ges för inventarier inköpta under 2021 

En tillfällig skattereduktion har införts. Reduktionen är 3,9% av inköpspriset på inventarier som köps in under kalenderåret 2021 . Så om du har behov och planer på investeringar bör du passa på nu innan årsskiftet. Investeringen  måste dock klassas som materiell anläggningstillgång, dvs har en livslängd på minst 3 år och ett inköpspris på minst  23 800 kr.

Skattereduktionen får man dock inte förrän vid inkomstdeklarationen för det räkenskapsår som slutar 22-12-31 eller senare. Inventarierna måste också finnas kvar i företaget vid det bokslutet.

Frågor? Hör av dig!

2021-11-11 10:01